Om foreningen       Lokalpolitik       Landspolitik       Presseindlæg       Aktivitetsplan       

      


 

 

 

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra borgmester Michael Ziegler med specielt fokus på de lokalpolitiske beslutninger samt på visioner for 
din kommune,
klik her!

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra formanden for foreningen, Kurt Scheelsbeck. Her er fokus både 
på aktiviteter og på vigtige landspolitiske temaer,
klik her!

 

Historiske facts om vores 

forening

Vælgerforeningen er stiftet helt tilbage i 1915, så der har selvfølgelig været både gode og mindre gode tider igennem de mere end 90 år. 
Vi har dog i alle årene haft tradition for at ”holde fanen højt” på det lokalpolitiske område – ikke mindst fordi vi ønsker at tilbyde vælgerne et stærkt borgerligt parti, der altid er ”leveringsdygtig” i en seriøs og dygtig borgmesterkandidat.

Dette var også situationen, da Flemming Jensen som den første konservative borgmester overtog magten i 1962. Efter mange års ubrudt socialdemokratisk styre mente vælgerne, at det var tid til udvikling og fornyelse. Flemming Jensen, der i øvrigt var landets yngste borgmester (32 år ved valget i 1962), gik straks i gang med at udvikle kommunen fra en lidt søvnig stationsby til en attraktiv og moderne omegnskommune. Med mange nye boligområder, nye skoler, sportsanlæg, daginstitutioner og ny infrastruktur eksploderede indbyggertallet på ganske få år.

Flemming Jensen sad som borgmester helt frem til 1978, hvor socialdemokraterne tilbageerobrede posten. Tre år senere (i 1981) vendte et flertal af vælgerne tilbage til borgerlig side, og Flemming Jensen rykkede igen ind i borgmester-kontoret. Den konservative førstemand sad på dette tidspunkt også i Københavns Amtsråd og i Folketinget. Derfor valgte Flemming Jensen efter kun et halvt års tid at træde tilbage som borgmester og overlade posten til Ebbe Korvin.

Byrådets sammensætning var på dette tidspunkt meget ”broget”. En lokalliste sørgede bl.a. ofte for, at byrådsmøderne blev de rene ”midnatsforestillinger”. De meget vanskelige arbejdsbetingelser sled desværre på kort tid Ebbe Korvin op, så han måtte træde tilbage. Afløseren blev Laurids Christensen, der dermed blev den tredje konservative borgmester i samme byrådsperiode.

Laurids Christensen sad som borgmester frem til valget i 1985, hvor flertallet svingede til fordel for socialdemokraterne. Trods meget tæt løb mellem borgerlig og socialdemokratisk side ved de efterfølgende byrådsvalg lykkedes det hver gang for socialdemokraterne og Anders Bak at sikre sig flertallet.

Ved byrådsvalget i 2001 gik det rigtigt skidt for den borgerlige side i Byrådet. Konservative mistede to mandater (fra fem til tre medlemmer af Byrådet), og socialdemokraterne fik for første gang et absolut flertal. Det dårlige resultat i 2001 kan i meget høj grad forklares med, at vælgerne kom til at blande lokal- og landspolitik sammen, fordi Poul Nyrup udskrev folketingsvalg til afholdelse på samme tidspunkt som byrådsvalget.

Efter nederlaget i 2001 bed vi i vælgerforeningen ”tænderne sammen” og planlagde en langsigtet strategi, der havde som mål at tilbageerobre borgmesterposten i 2005.
Et smukt valgresultat med en fremgang til Konservative på ét mandat (til fire) samt et loyalt sammenhold hos V, K, DF og Radikale førte som bekendt til, at strategien lykkedes – Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat, Michael Ziegler, kunne efter spændende konstitueringsforhandlinger overtage borgmesteransvaret i Høje-Taastrup Kommune.

Hvis du vil læse mere om historien
Ved Det Konservative Folkepartis 50 års jubilæum i 1965 blev bogen, ”I borgernes tjeneste”, der detaljeret beskriver den lokale partihistorie, udgivet. Denne bog kan lånes efter nærmere aftale.
Historien fra 1965 til 1985 er ligeledes nedskrevet detaljeret. Denne periode af historien er ikke udgivet som bog men kan lånes i en elektronisk udgave. 

« Forsiden