Om foreningen       Lokalpolitik       Landspolitik       Presseindlæg       Aktivitetsplan       

      


 

 

 

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra borgmester Michael Ziegler med specielt fokus på de lokalpolitiske beslutninger samt på visioner for 
din kommune,
klik her!

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra formanden for foreningen, Kurt Scheelsbeck. Her er fokus både 
på aktiviteter og på vigtige landspolitiske temaer,
klik her!

 

Vestegnen er p.t. ikke 

repræsenteret i Folketinget 

– det skal vi have rettet op på!

Af Kurt Scheelsbeck, folketingskandidat i Taastrup Kredsen

Den manglende lokale repræsentation betyder bl.a. at pendlerne i hovedstadsområdet hver dag spilder lang tid med at sidde i kø til og fra arbejde, hvorimod man i Nordjylland drøner af sted på nye motorveje.

Der skal derfor arbejdes målrettet på at få gennemført massive investeringer i såvel den private som den offentlige trafik i vores del af hovedstadsområdet. Her følger tre eksempler på trafikinvesteringer, som jeg utrætteligt arbejder for at sætte på dagsordenen:

Gang i anlæg af M 5… 
Løsningen på hovedstadsområdets trafikproblemer er ikke bompenge men derimod anlæg af motorringvej 5 (M 5), der fra Køge vest om Taastrup og Måløv forbinder Helsingør motorvejen ved Kokkedal. 
Trafikken gennem vore landsbyer vil som en vigtig sidegevinst blive markant reduceret med anlæg af M 5.

Gang i anlæg af en letbane…
Anlæg af en letbane fra Ishøj over Glostrup til Lyngby skal også prioriteres højt. Den direkte togforbindelse fra Høje-Taastrup over Glostrup til Amager skal hurtigst muligt genetableres.
Regeringen fremlægger i løbet at efteråret 2009 forslag om historisk store investeringer i både den kollektive og den private trafik. I den forbindelse er det utroligt vigtigt, at hovedstadsregionen tildeles væsentlige midler. Det er i vores regionen, at trafikken sander mest til, og derfor er det her, der skal investeres.

Femte spor eller ny Køge Bugt Bane?
Som et led i regeringens trafikinvesteringsplan forventes der også afsat midler til en forbedring af kapaciteten på jernbanen mellem København og Ringsted. Lokalt kæmper vi målrettet for at pengene anvendes til anlæg af det femte spor fra Valby til Høje-Taastrup og ikke til en nybygningsløsning. Vi vil fastholde Høje-Taastrup som dét trafikale knudepunkt, som stationen har været udpeget til gennem mere end 30 års trafikplanlægning. 

Det er i Høje-Taastrup, at mange af pendlerne skifter fra tog til bus, fordi de skal på tværs af regionen. Hvis Køge Bugt banen ”vinder” over Høje-Taastrup, så skal alle pendlerne ind over København for at komme videre til den nordlige del af Københavns omegn. Det er simpelthen irrationelt, og derudover er en nybygningsløsning mange gange dyrere end anlæg af det femte spor. Vi håber og tror på, at fornuften sejren.

Læs mere om femte spor contra nybygningsløsningen på www.femtespor.skrivunder.dk 

Lavere skat sikrer velfærden…
Mit engagement i Skatteborgerforeningen (bl.a. som formand fra 2002 til 2005) betyder, at lavere skat på arbejde er en vigtig mærkesag for mig!
Forårspakken fra 2004 og skatteaftalen fra 2007 har lettet skatten med i alt 20 mia. kr. Det er godt gået af Det Konservative Folkeparti, når man tager i betragtning, at alle øvrige partier er lodret imod skattelettelser. 

Jeg vil fortsat kæmpe for flere lettelser, der sænker skatten på den sidste lønkrone. Med en marginalskatten på max. 50 pct. kan vi tiltrække højtuddannet arbejdskraft samt undgå, at veluddannede danskere fristes af mildere ”skatteklimaer” i udlandet. Lavere skat på arbejde er derfor den mest effektive metode til at fremtidssikre det danske velfærdsniveau.

Anstændig dyrevelfærd…
De seneste to år har jeg arbejdet som kommunikationsrådgiver for en dyreværnsorganisation, og derfor har jeg også været med til at sætte dyrevelfærd på dagsordenen!
Der tales ofte om velfærd for mennesker, men anstændig dyrevelfærd er ikke højt på dagsordenen. De grusomme dyretransporter, søer med skuldersår og overfodrede kyllinger, der ikke kan stå på benene, er eksempler på, at der skal strammes markant op.

Stop for de aggressive kamphunde…
Der er også brug for skrappere regler for håndtering af de aggressive kamphunde, der desværre ofte er skyld i voldsomme overfald.

Giv Vestegnen indflydelse og giv din stemme dobbelt vægt– stem personligt, når der næsten gang afholdes folketingsvalg…

« Forsiden