Om foreningen       Lokalpolitik       Landspolitik       Presseindlæg       Aktivitetsplan       

      


 

 

 

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra borgmester Michael Ziegler med specielt fokus på de lokalpolitiske beslutninger samt på visioner for 
din kommune,
klik her!

 

 

 

 

 

Få tilsendt nyhedsbreve fra formanden for foreningen, Kurt Scheelsbeck. Her er fokus både 
på aktiviteter og på vigtige landspolitiske temaer,
klik her!

 

Det handler også om landspolitik!

I de tilfælde, hvor en lokal sag har forbindelse med landspolitiske beslutninger, kan vi også tilbyde indflydelse. Da der i foråret 2006 blev forhandlet om en ny udligningsreform i Folketinget, var mange af vore medlemmer med i protestaktioner mod folketingsflertallets planer om at flytte endnu flere penge til Vestdanmark.

Vi fik ikke vores vilje igennem, men vi fik alligevel fjernet de værste tidsler i forslaget (bl.a. fuld udligning af kommunens indtægter på erhvervsskatterne). 

Tidligere har vi via gode og tætte kontakter til ministre og folketingspolitikere fået ændret forslag, som ville være til ulempe for borgerne i vores kommune (f.eks. en planlagt højbro ud for det nye boligområde i Kragehave).

« Forsiden